България
Красива и разнообразна природа, древна история, горди хора... накратко... нашата родина!
Европа
Познаваме ли континента, където живеем?
Запознати ли сме с историята и красотата на Европа?
Азия
Най-големият и най-населеният континент на Земята
Африка
Най-слънчевият континент, с най-дългата река на Земята и най-голямата пустиня.
Северна Америка
Историята на древните цивилизации на ацтеките и маите е заменена от модерността на европейските колонизатори.
Южна Америка
Най-дългата планинска верига — Анди; най-сухото място на планетата — пустинята Атакама (Чили);
най-пълноводната река на Земята — Амазонка; най-високият водопад на Земята — Анхел (Венесуела), ;
най-високото плавателно езеро — Титикака, най-обширната екваториална гора на планетата ..
Австралия
Шестата по големина държава в света и единствената, която заема цял континент.
Океания
Хиляди острови, много народности, разнообразен живот под и над водата...
Острови
Романтични пристанища, живописни селища, стари занаяти, кристални води, луксозни хотели...
Празници
Настроение, маски, танци, песни, смях... древни традиции и вярвания... карнавал

ОПИК

 

Проект по ОПИК

Проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Бенефициент: "Травелина” ООД

Обща стойност: 5 297.33 лв., от които 4 502.73 лв. от ЕС и 794.60 лв. национално финансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

ОПИК

Други Услуги

Туристическа агенция Травелина предлага следните видове допълнителни услуги.

Контакти

Address: 1404 Sofia, Bulgaria
Tel/Fax: +359 2 8439197
Mobile: +359 888732317; +359 887260768
E-mail: tagtravelina@yahoo.com
Skype: travelinaagency
  
Книга за гости